MAS Podbrněnsko, spolek

2. Zpráva o plnění integrované Strategie MAS Podbrněnsko

11.8.2017 / 16:00 / Jan Oujeský

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, každý půl rok zpracovává tzv. Zprávu o plnění integrované Strategie. Jedná se o souhrn důležitých a podstatných skutečností, stejně tak zhodnocení realizace a plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko. Tato zpráva je vždy před podáním na Ministerstvo pro místní rozvoj schvalována Rozhodovacím orgánem, tedy Výkonnou radou. Aktuálně 2. Zpráva o plnění integrované strategie MAS Podbrněnsko, spolek, byla podána 19. 7. 2017 a schválena ze strany Ministerstva pro místní rozvoje 9. 8. 2017. 

2. Zpráva o plnění integrované strategie je dostupná zde, přílohy zprávy naleznete zde.
 
Případně více informací o evaluaci a monitoringu Strategie a starší zprávy o plnění integrované stragegie naleznete zde.