MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Akce podpořené z tréninkové výzvy MAS

10.4.2014

Hodnotící komise MAS Podbrněnsko vybrala v rámci tréninkové výzvy z podaných žádostí subjekty, které získají dotační podporu. Bližší informace naleznete zde. Vybraní uchazeči budou informováni…

Vyhlášení tréninkové výzvy MAS Podbrněnsko

10.3.2014

MAS Podbrněnsko dne 10. 3. 2014 vyhlašuje dotační výzvu s cílem podpořit akce pro veřejnost realizované na území MAS Podbrněnska. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 31. 3. 2014 u…

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

3.3.2014

Konference pořádaná Regionální rozvojovou agenturou se zaměřením na zanedbané objekty, tzv. brownfields v jihomoravském regionu a možnosti jejich regenerace. V případě zájmu o tuto problematiku…

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a neziskové organizace

3.3.2014

Nadace Partnerství uspořádala dne 24.2.2014 seminář, na němž byly představeny možnosti CLLD, tedy principu, jímž se řídí i MAS. Prezentovány byly bilance výsledků z minulosti, ale především…

Valná hromada MAS 13.2.2014

14.2.2014

Dne 13. 2. 2014 se konala Valná hromada MAS. Program i prezentace z VH jsou dostupné zde (v přílohách), přikládáme i zápis z Dozorčí rady MAS. Zápis z VH bude brzy vystaven taktéž. Pilotní…

Výsledky dotazníkového šetření

14.2.2014

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření obyvatel území MAS Podbrněnsko, které probíhalo v měsíci listopadu a prosinci 2013. Výsledky ke stažení zde.

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


plánování soc. služeb pro orp židlochovice


MAP SO ORP Pohořelice II.

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí