MAS Podbrněnsko, spolek

NOVINKY

Vyhlášeny dotační tituly z MMR na rok 2016 - PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

12.11.2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova…

Jednání o projektech spolupráce s MAS z našeho okolí

6.11.2015

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 jsme se zúčastnili jednání s dalšími dvěma MASkami, které působí okolo Brna – MAS Slavkovské Bojiště a MAS Bobrava. Účelem schůzky bylo předjednání projektů spolupráce, na…

DŮLEŽITÉ: STAV STRATEGIE MAS PODBRNĚNSKO

1.11.2015

V současnosti pracujeme na dokončení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (dále SCLLD). Konečně byly vydány všechny metodické pokyny důležité pro to, abychom mohli…

Vyhodnocení sběru projektových záměrů

31.10.2015

V průběhu několika minulých měsíců probíhal sběr projektových záměrů z území regionu Podbrněnska. V současné chvíli byla tato aktivita ukončena a my Vám zde prezentujeme zásobík projektů, který je…

Sbíráme projektové záměry na období 2016-2022

8.6.2015

V současné době se připravujeme na nové dotační období, které v průběhu tohoto roku započne. Abychom zbytečně neztráceli čas, rádi bychom požádali ty z vás, kteří do budoucna uvažují o využití dotací…

MAS Podbrněnsko pomůže s rozvojem školství na Pohořelicku

29.5.2015

V odpoledních hodinách dne 25.5.2015 sezvalo město Pohořelice a  MAS zástupce škol, školských zařízení a představitele obcí z regionu ORP Pohořelice k jednání na téma Místních akčních plánů (MAP…

 

Vyhlášené vÝZVY MAs


připravované výzvy Mas


MAP SO ORP Pohořelice II.


ŠABLONY

MAS Podbrněnsko, spolek

je místní akční skupina založená v rámci Programu rozvoje venkova ČR.

Jedná se o sdružení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a obcí regionů Pohořelicko a Židlochovicko.

Sdružení vzniklo s cílem zvelebit naše regiony, obce, ve kterých žijeme, podpořit malé a střední podnikatele a pomoc neziskovým subjektů.

kalendář akcí