MAS Podbrněnsko, spolek

Akce podpořené z tréninkové výzvy MAS

10.4.2014 / 15:00 / Zdeněk Štursa

Hodnotící komise MAS Podbrněnsko vybrala v rámci tréninkové výzvy z podaných žádostí subjekty, které získají dotační podporu. Bližší informace naleznete zde.

Vybraní uchazeči budou informováni indiviuálně.