MAS Podbrněnsko, spolek

Avíza chystaných výzev na začátek roku 2019

22.11.2018 / 14:35 / Jan Oujeský

MAS Podbrněnsko chystá další výzvy v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko na období 2014 - 2020. 

V rámci přípravy výzev, které se chystají na začátek roku 2019, byla vytvořena tzv. Avíza výzev (předběžné základní/rámcové informace k chystaným výzvám). Tyto informace slouží především pro potenciální žadatele, aby měli dostatek času na přípravu svého projektu a pro případnou konzultaci konkrétních specifik chystaného projektu. 

Jedná se o výzvy: 
  • IROP - Komunitní centra,
  • IROP - Zájmové a celoživotní vzdělávání,
  • OPŽP - Posilovaní přirozených funkcí krajiny,
  • OPŽP - Zlepšování kvality života v sídlech,
  • PRV - Venkovský cestovní ruch.

Více informací a jednotlivé chystané výzvy naleznete zde