MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb jaro 2021

10.3.2021 / 16:30 / Jan Oujeský

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo celkem 6 nových výzev na podporu poskytovatelů sociálních služeb z oblasti investic a neinvestic. Zároveň v rámci REACT-EU (investiční nástroj s účelem snížení dopadů pandemie covid-19) je plánována výzva pro poskytovatele sociálních služeb, kterou bude vyhlašovat Integrovaný regionální operační program - Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Integorvaný regionální operační program letos na jaře 2021 vyhlásili či vyhlásí celkem 7 výzev na podporu poskytovatelů sociálních služeb na území celé ČR. Výzvy jsou investičního i neinvestičního charakteru a jsou zaměřené na různé podporované aktivity:

  • pořízení nového osobního auta či auta s úpravu (výzva č. 11 MPSV), 
  • zkvalitnění pobytových zařízení sociálních služeb (výzva č. 9 MPSV), 
  • zbudování výtahů a posuvných plošin pro handikepované a další stavební a rekonstrukční úpravy (výzva č. 6 MPSV), 
  • zkvalitnění zázemí pracovníků poskytující terénní služby (výzva č. 10 MPSV),
  • rozšíření kapacit pobytových sociálních služeb (výzva č. 7 MPSV),
  • pořízení asistivních a asistenčních zařízení (výzva č. 8 MPSV),
  • vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb (výzva č. 101 IROP).

Více informací, konkrétní termíny, povinné přílohy a mnoho dalšího se dozvíte na webových stránkách MAS - sekce Dotace - Dotace pro poskytovatele sociálních služeb jaro 2021.

V případě potřeby se můžete obrátit na Kancelář MAS, která je Vám schopna poskytnout konzultaci či metodickou pomoc k výzvě nebo potenciánímu projektu. Především potom Projektový manažer Jan Oujeský, 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz.