MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace Jihomoravského kraje v roce 2017

16.1.2017 / 11:00 / Jan Oujeský

Rada Jihomoravského kraje dne 12. ledna 2017 na své 7. schůzi schválila podobu Dotačních titulů na rok 2017. Podporovány budou následující aktivity:

1. Program rozvoje venkova JMK

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 50 % (u DT 2 až 70 %)
 • žadatelé: obce s méně než 3 000 obyvateli, případně obce DSO v DT 6 (vyjma aktivity DT2 - místní akční skupiny)
 • aktivity: 
  • DT 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (výše podpory 25 000 - 200 000 Kč)
  • DT 2 – Podpora provozu místních akčních skupin (výše podpory 25 000 - 100 000 Kč)
  • DT 3 – Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu (výše podpory 25 000 - 100 000 Kč)
  • DT 4 – Zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě (výše podpory 25 000 - 200 000 Kč)
  • DT 5 – Obecní knihovny (výše podpory 25 000 - 50 000 Kč)
  • DT 6 – Společné integrované projekty (výše podpory 25 000 - 100 000 Kč)
 • více informací naleznete ZDE. 

2. Program rozvoje venkova JMK – podpora včelařství

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • DT 1 - Podpora zájmového včelařství
  • min. spoluúčast žadatele: 50 %
  • žadatelé: fyzické osoby - zájmoví včelaři s trvalým pobytem na území JMK a nejvýše 40ti včelstvy
  • výše podpory: 3 000 – 10 000 Kč.
 • DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže
  • min. spoluúčast žadatele: 5 %
  • žadatelé: právnické osoby se sídlem na území JMK, které provozují VKM
  • výše podpory: 5 000 – 20 000 Kč
 • více informací naleznete ZDE. 

3. Program rozvoje venkova JMK – podpora vinařství a vinohradnictví

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: právnické osoby - obce; DSO; určené spolky
 • výše podpory: 25 000 – 100 000 Kč
 • aktivity:
  • DT 1 - Technické vybavení na podporu vinařství a vinohradnictví
  • DT 2 - Propagace vinařství a vinohradnictví
 • více informací naleznete ZDE.

4. Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 4. 8. 2017 do 14:00
 • min. spoluúčast žadatele: 40 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 0 – 2 000 000 Kč
 • vice infomrací naleznete ZDE.

5. Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 do 15:00
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: právnické osoby
 • výše podpory: 30 000 – 70 000 Kč
 • vice infomrací naleznete ZDE.

6. Dotace obcím na zpracování územních plánů

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 16. 3. 2017 
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: města a obce
 • výše podpory: 0 – 200 000 Kč
 • vice infomrací naleznete ZDE.

7. Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017 do 16:00
 • min. spoluúčast žadatele: 0 %
 • žadatelé: FO a PO s právní osobností, které provozují TIC na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč
 • vice infomrací naleznete ZDE.

8. Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 50 %
 • žadatelé: fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem památky místního významu, nacházející se na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 50 000 Kč
 • vice infomrací naleznete ZDE.

9. Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • min. spoluúčast žadatele: 30 %
 • žadatelé: Fyzická nebo právnická osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2017 nebo v rámci Noci kostelů 2017 na území Jihomoravského kraje
 • výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč
 • vice infomrací naleznete ZDE.

10. Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče

 • příjem žádostí: 14. 2. 2017 – 28. 2. 2017
 • aktivity:
  • 1 - Podpora projektů v oblasti kultury (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 20 000 – 150 000 Kč)
  • 2 - Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) – (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 10 %, výše podpory: 20 000 – 100 000 Kč) 
  • 3 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – nemovité kulturní památky (žadatel: fyzická nebo právnická osoba, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 100 000 – 500 000 Kč)
  • 4 - Podpora projektů v oblasti památkové péče – restaurování nemovitých a movitých kulturních památek (žadatel: fyzická nebo právnická osoba vlastnící na území Jihomoravského krajemovitou či nemovitou kulturní památku, min. spoluúčast žadatele: 50 %, výše podpory: 25 000 – 200 000 Kč)
  • více informací naleznete ZDE.

P