MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb jaro 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos na jaře vypsalo či vypíše celkem 6 výzev na podporu poskytovatelů sociálních služeb skrze investiční i neinvestiční dotační programy. Zároveň je plánována výzva na podporu poskytovatelů sociálních služeb ze strany Integrovaného regionální operačního programu, která bude vypsána v průběžu března 2021.

Výzvy jsou/budou zaměřené na různé podporované aktivity:

  • pořízení nového osobního auta či auta s úpravu (výzva č. 11 MPSV), 
  • zkvalitnění pobytových zařízení sociálních služeb (výzva č. 9 MPSV), 
  • zbudování výtahů a posuvných plošin pro handikepované a další stavební a rekonstrukční úpravy (výzva č. 6 MPSV), 
  • zkvalitnění zázemí pracovníků poskytující terénní služby (výzva č. 10 MPSV),
  • rozšíření kapacit pobytových sociálních služeb (výzva č. 7 MPSV),
  • pořízení asistivních a asistenčních zařízení (výzva č. 8 MPSV),
  • vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb (výzva č. 101 IROP).

Více informací o jednotlivých výzvách, financích povinných přílohách a způsobu podání naleznete na níže uvedených odkazech.

V případě potřeby se můžete obrátit na Kancelář MAS, která je Vám schopna poskytnout konzultaci či metodickou pomoc k výzvě nebo potenciánímu projektu. Především potom Projektový manažer Jan Oujeský, 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz.