MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace pro zemědělské, potravinářské a lesnické podniky

6.1.2015 / 19:44 / Zdeněk Štursa

22. kolo výzvy z Osy I. 1.1.1 Modernizace zemědělských podniků Programu rozvoje venkova, ve kterém budou podpořeny stroje i technologie do zemědělských, potravinářských  a lesnických podniků. Příjem žádostí od 26. 1. do 9. 2. 2015.

Bližší informace o podporovaných strojích/technologiích jsou uvedeny  na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/aktuality/x20-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html

Plný text výzvy