MAS Podbrněnsko, spolek

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

20.12.2013 / 12:50 / Zdeněk Štursa

Nejaktuálnější informace k OPPIK naleznete v přiložené prezentaci.

Prezentace OPPIK (PPT)