MAS Podbrněnsko, spolek

Podpora sídelní zeleně

5.1.2015 / 16:20 / Zdeněk Štursa

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 2. výzvu pro předkládání žádostí o dotace na podporu sídelní zeleně:

Podporované aktivity:

  • zakládání a obnova ploch zeleně
  • nástroje pro systémový výkone správy zeleně (generel a pasport) – max. 50% z celkových nákladů
  • doplňkové aktivity – úkryty pro plazy, podpora hnízdění, mobiliář, rekonstrukce cest a chodníků – max. 25% z celkových nákladů

Termín žádostí do 31.3.2015

Výše dotace max. 80% uznatelných výdajů, rozsah 200 000 Kč – 400 000 Kč

Více informací v příloze nebo na https://www.sfzp.cz/sekce/706/prilohy-xvi---program-zelen-do-mest-a-jejich-okoli/