MAS Podbrněnsko, spolek

Přehled dotačních programů EU

8.1.2015 / 20:02 / Zdeněk Štursa

V přiložených tabulkách naleznete přehled operačních programů (vypracovaný Jihomoravským krajem) s vyznačenou územní dimenzí - tedy s tím, zda-li a do jakého území mohou být peníze určené pro daný cíl alokovány. Ty ze specifických cílů, u nichž je zkratka CLLD jsou určeny i pro MAS, tedy bude na ně možné čerpat peníze i prostřednictvím MAS Podbrněnsko, o.s.

Celkový přehled ke stažení