MAS Podbrněnsko, spolek

Malé projekty – výzva č. 1

MAS Podbrněnsko, spolek, vyhlásila dne 10. července 2019 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci programu Malé projekty. Příjem žádostí o dotaci probíhá do 30. srpna 2019. 

Cílem této výzvy je podpora drobných, zajímavých, inovativních, netradičních projektů na území MAS Podbrněnsko. V našem okolí se nachází mnoho zajímavých míst, netradičních staveb, přírodních krás nebo jen příležitostí pro zlepšení, zviditelnění současného stavu. Tato výzva k tomu může napomoci. Je jen na vás vybrat takový drobný projekt, přihlásit se do této výzvy a po obhájení projektu můžete váš nápad zrealizovat s podporou MAS Podbrněnsko.

Celková alokace pro výzvu je 50 000 Kč.

Hodnocení podle kritéria č. 1 Veřejná prezentace projektového záměru (max. 20 bodů - představení projektu, síla příběhu, genius loci) se bude konat dne 17. 9. 2019 od 16:30 v prostorách MAS Podbrněnsko - Stará Radnice v Pohořelicích (Brněnská 2) ve školící místnosti v 1. patře. 


ro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko (kontakty naleznete zde).