MAS Podbrněnsko, spolek

9. VÝZVA MAS PODBRNĚNSKO, SPOLEK - IROP - UDRŽITELNÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA II

Název výzvy
Výzvy č. 9 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava II
Operační program 
Integrovaný regionální operační program
Opatření SCLLD
4.1.1 Udržitelná a bezpečná doprava II
Oprávnění žadatelé
Aktivita Terminály a parkovací systémy
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované či zakládané kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě nebo základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 
Aktivita Bezpečnost dopravy
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované či zakládané kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi,  organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s.o. a obchodní společnosti)
 
Aktivita Cyklodoprava
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované či zakládané obcemi, organizace zřizované či zakládané dobrovolnými svazky obcí
Plánované datum vyhlášení výzvy
21. 9. 2020 ve 12:00
Plánované datum ukončení výzvy
19. 3. 2021 ve 12:00
Alokace výzvy
13 254 890,61 Kč 
Min. výše způsobilých výdajů projektu
400 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů projektu
3 000 000 Kč
Výše dotace
95 %

PŮVODNÍ VERZE VÝZVY - Narovnáník administrativní chyby, z důvodu nesouladu mezi datem ukončení realizace projektu a datem časové způsobilosti projeku. Modifikace nemá vliv na podané žádosti o podporu. Změnou napravujeme nesoulad mezi těmito daty, zajišťujeme rovný přístup ke všem žadatelům.   

Níže naleznete soubor Matice způsobilosti výdajů, ve kterém je detailně řešena způsobilost výdajů až do konkrétních položek. 

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí postupy pro hodnocení projektů výzev MAS Podbrněnsko, spolek, konkrétně Interní postupy MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - verze 1.1, platnost od 27. 9. 2018. Aktuální platná verze se nachází ZDE.

PO UKONČENÍ VÝZVY BUDOU VÝSLEDKY Z JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ HODNOCENÍ ZVEŘEJNĚNY ZDE

ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE

V prostorách MAS Podbrněnsko, spolek, se bude konat školení pro potenciální žadatele o podporu v této výzvě. Školení bude zaměřeno na samotnou výzvu MAS Podbrněnsko, spolek č. 9 IROP Udržitelná a bezpečná doprava II, na postup hodnocení a výběr projektů a zároveň bude zaměřeno i na systém MS2014+, ve kterém se bude žádost o podporu podávat. Školení bude probíhat na adrese Brněnská 2, Pohořelice 691 23, ve Společenské místnosti v 1. patře. 

Seminář dne 15. 10. od 9:00 do 11:00 v Pohořelicích je PŘESUNUT NA 05. 11. 2020 od 9:00 do 11:00 (s ohledem na nařízení a opatření se uskuteční online). Pozvánku naleznete ZDE, přihlašovací formulář naleznete ZDE. Seminář se odehraje na Microsoft Teams. Po otevření odkazu v internetovém prohlížeči můžete zvolit možnost Spustit v prohlížeči, není nutné instalovat žádný program či se registrovat.

odkaz na online seminář

Prezentace semináře je dostupná ZDE.

DALŠÍ ZÁVAZNÉ DOKUMENTY

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 53 Udržitelná doprava  - integrované projekty CLLD, aktivity 3.1 Terminály a parkovací systémy, 3.4 Bezpečnost dopravy, 3.5 Cyklodoprava a další společné kapitoly.

Povinná příloha Studie proveditelnosti - Osnova této studie je přílohou Výzvy MAS Podbrněnsko - příloha č. 3, 4 a 5 (dle aktivity).

Další závazné dokumenty v této výzvě, Obecná praviděla pro žadatele a příjemce IROP a Specifický pravidla pro žadatele a příjmece IROP výzvy č. 53, včetně jejich příloh, naleznete ZDE

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na této stránce naleznete otázky a odpovědi, které nevyplývají z výzvy a přiložených dokumentů, a zároveň které jsme konzultovali s ponteciálními žadateli či ŘO IROP.

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, spolek, především na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Jan Oujeský, +420 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz.