MAS Podbrněnsko, spolek

Fond Malých projektu Interreg A-CZ

16.5.2019 / 00:00 / Jan Oujeský

Plánujete malý neivestiční projekt ve spolupráci s rakouskou stranou a chtěli byste na něj dotaci? Zastavte se na seminář v Břeclavi.

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy  pořádá dne 28. 5. 2019 v Břeclavi seminář pro zájemce o dotaci na česko-rakouský neivestiční projekt. Jedná se o dotaci v rozmezí 3 000 - 20 000 EUR, kterou bude možné získat skrze Fond Malých projektů. Fond malých projektů (dále FMP) je nástrojem pro podporu projektů s menším finančním objemem a lokálním významem vykazující přeshraniční dopad. Hlavním cílem FMP je spolupráce institucí a jejich vzájemné síťování.

Uzávěrka sběru žádostí 7. kola FMP je 26. 6. 2019, své projektové záměry můžete konzultovat už nyní.

Více informací o semináři naleznete zde v pozvánce a více informací o Fondu malých projektů naleznete na webové stránce Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.