MAS Podbrněnsko, spolek

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko - ČR

30.7.2020 / 08:25 / Jan Oujeský

Hledáte zdroj financovování Vašeho neinvestičního projektu přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici? 

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy jakožto správce Fondu malých projektů pro Jihomoravský kraj pořádá seminář pro žadatele programu Interreg V-A Rakousko - Česko. Seminář se uskuteční v úterý 25. srpna 2020 od 10:00 v Břeclavi (Městský úřad). Seminář je zdarma.

Fond malých projektu podporuje malé neivestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Obsahem semináře budou seznámení se s podmínkami Fondu malých projektů, jednotlivé fáze od předložení projektové žádosti až po ukončení projektu a další informace nezbytné k podání žádosti. Více informací naleznete v pozvánce na seminář, nebo na webu Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.