MAS Podbrněnsko, spolek

Hodnocení výzev na podzim 2020

12.11.2020 / 00:00 / Jan Oujeský

Jak průběžně probíhá hodnocení výzev zaměřených na investiční podporu rozvoje sociálních služeb, základní a středních škol a neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání? 

Na konci září (25. 9. 2020) byly uzavřeny celkem 3 výzvy MAS Podbrněnsko - IROP na investiční podporu a rozvoj sociálních služeb (č. 6), základních a středních škol (č. 7) a neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání (č. 8). Do těchto výzev se celkem přihlásilo 10 projektů: 

  • 3 projekty u výzvy č. 6 - sociální služby II
  • 6 projektů u výzvy č. 7 - základní a střední školy II
  • 1 projekt u výzvy č. 8 - zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II

Od uzavření výzev probíhalo hodnocení formální náležitostí a podmínek přijatelnosti, kde jsou projekty hodnoceny z pohledu dodržení základních podmínek výzvy, jako například zda jsou doloženy všechny přílohy, zda je žadatel oprávněným žadatelem dle výzvy, zda jsou dodrženy minimální a maximální celkové způsobilé výdaje apod. Toto hodnocení provádějí 2 zaměstnanci kanceláře MAS Podbrněnsko a při zjištění odstranitelných chyb je možnost žadateli projekt vrátit k dopracování (celkem 2x). 

Celkem je na toto hodnocení 40 pracovní dnů a doba, kdy žadatel upravuje vrácenou žádost, se do této lhůty nepočítá. MAS zvládla hodnocení provést za 20 pracovních dnů (pokud budeme počítat i dobu vrácení, tak je to 30 pracovních dnů), tedy do 10. 11. 2020 Fází hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti prošly všechny projekty, které byly podány do jednotlivých výzev. 

Celkové výsledky hodnocení jsou průběžně zveřejňovány na stránkách samotných výzev, tedy:

Od 11. 11. 2020 probíhá věcné hodnocení, které hodnotí projekty dle kvality. Za toto hodnocení je zodpovědný orgán MAS - Výběrová komise, který má na celé hodnocení 20 pracovních dnů. Velice pravděpodobně bude věcné hodnocení kratší a bude skončeno do konce listopadu.