MAS Podbrněnsko, spolek

Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty

4.8.2020 / 08:24 / Jan Oujeský

Přehledná mapa zobrazující nezaměstnanost, hmotnou nouzi a kontextové informace v rámci České republiky.

V rámci projektu Dobrá práce v obci vznikla Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty, která poskytuje jedinečné informace o vývoji nezaměstnanosti a chudoby v České republice od roku 2006. Mapa je tvořena různými ukazateli v rámci tří hlavní záložek:

  • Nezaměstnanost: jedná se o mapy celkové nezaměstnanosti (sledující nezaměstnanost podle pohlaví, věku a vzdělání), dlouhodobé, krátkodobé a sezónní nezaměstnanosti. 
  • Hmotná nouze: tyto mapy sledují příjemce (osoby) příspěvku na živobytí, domácnosti s dětmi a bez dětí pobírající příspěvek na živobytí. 
  • Kontext: mapy ukazující počet osob v exekuci, počet sankčních vyřazení z evidence úřadu práce ČR a změny v počtu obyvatel trvale hlášených v jednotlivých obcích. 

Rovněž je možné jednotlivé mapové výstupy zobrazovat v různých úrovních administrativního členení ČR. Tedy od úrovně krajů, přes obce s rozšířenou působností a pověřené obecní úřady, až po jednotlivé obce.

Snahou této mapy je ukázat a propojit data vypovídající o fenoménech ekonomické nejistoty, prekarizace pracujících a o různých formách nezaměstnanosti. Cílem je vyvolat diskuzi o vhodných formách podpory dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob čelícím mnoha kumulovaným bariérám bránícím ve vstupu na volný pracovní trh. Mapa vznikla v rámci projektu  Dobrá práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na úrovni obce (reg.č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006493). 

Více informací a samotnou Mapu nezaměstnanosti a sociální nejistoty naleznete zde, případně další informace o projektu jsou uvedeny na webu Dobrá práce v obci.