MAS Podbrněnsko, spolek

Návštěva studentů v MAS Podbrněnsko

21.5.2021 / 13:55 / Anna Kalandrová

Navštívili nás studenti geografie Masarykovy univerzity! Více o setkání a univerzitním projektu ve článku.

Včera, 20.5.2021, nás v prostorách školící místnosti Staré radnice v Pohořelicích, v rámci svého terénního cvičení pod vedením RNDr. Ondřeje Šerého PhD., navštívila skupina 6 studentů sociální geografie z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Studenti na území MAS Podbrněnsko pracují na projektu ve spolupráci s Technologickou agenturou České republiky (TAČR) zacíleném na Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy. Mezi oslovenými aktéry je kromě zástupců obcí, místních zemědělců a vlastníků půdy také naše MAS, jakožto nositel rozvoje, inovací a znalostí o regionu. Kromě toho na projektu působíme jako aplikační garant, tedy jako organizace, která má zájem na uplatnění a využití plánovaných výstupů projektu výzkumu a vývoje v praxi. S Geografickým ústavem jsme tak podepsali tzv. Letter of Intent, kterým jsme stvrdili svůj zájem a na včerejším setkáním pak studentům představili činnost MAS a informace o historii, vývoji a současné situaci regionu. Studenti nás na oplátku obohatili svými zkušenostmi z terénu a plodnou diskuzí na téma sucha, klimatické změny, vlastnických vztahů a nakládání s půdou. Tímto studentům moc děkujeme a těšíme se na pokračující spolupráci.