MAS Podbrněnsko, spolek

Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání

3.10.2017 / 12:30 / Jan Oujeský

Zaměstnanci MAS Podbrněnsko připravili společně s mateřskými a základními školami z regionu projekt s názvem Podpora spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v MAS Podbrněnsko. Projekt si klade za cíl vytvořit 21 vzdělávacích programů ve spolupráci formálních subjektů vzdělávání (mateřské a základní školy) a neformálních subjektu vzdělávání (knihovna, spolky, ZUŠ atd.). Projekt pomůže prohloubit spolupráci a navázat nová dlouhodobá partnerství pro zvýšení kvality vzdělávání v našem regionu. Jsme velmi rádi, že může MASka být nápomocna a navázat na úspěšnou spolupráci na projektech Šablony a MAP. Věříme, že projekt bude podpořen a realizace začne v srpnu 2018.