MAS Podbrněnsko, spolek

Posledních 13 dní Výzvy č. 4 PRV

19.8.2020 / 13:32 / Alžběta Havlíková

Připomínáme, že se blíží limit uzavření výzvy č. 4 PRV, kde letos poprvé mohou čerpat obce na veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, spolky a knihovny a kulturní památky.....

Vážení žadatelé, 31. 8. 2020 končí sběr Žádostí o dotaci výzvy č. 4 PRV. Využijte možnosti získat dotaci 80% ve Fichi č. 6 na Vaše projekty pro úpravy veřejných prostranství, rekonstrukce/vybavení MŠ a ZŠ, opravu/zhodnocení kulturních památek či pořízení vybavení pro spolkovou činnost v obcích. Zároveň bude končit i sběr Žádostí do fiche č. 2 pro Podporu činnosti nezemědělských subjektů na venkově s podporou 25%/35%/45% (dle velikosti podniku). Pro případné osobní konzultace se ohlašte telefonicky Mgr. Alžbětě Havlíkové na tel.: +420 727 913 261, příp. na email havlikova@podbrnensko.cz. 

Podrobné info o výzvě naleznete ZDE.

Kontrola žádostí bude probíhat od 1. 9. 2020, všichni žadatelé budou poté informováni o dalším průběhu administrace projektů.