MAS Podbrněnsko, spolek

Seminář na financování sociálních služeb a dalších činností v rámci výzev MAS

21.10.2016 / 11:30 / Jan Oujeský

Seminář na téma Financování sociálních služeb a dalších činností v rámci výzev MAS je určen zejména pro zájemce z řad obcí, měst a zástupců místních akčních skupin (MAS). Je zaměřen na aktuální problematiku systému plánování a financování sociálních služeb pro potenciální žadatele o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Hlavní témata semináře

 • Podpora aktivit v oblasti sociálního začleňování (Výzva č. 47 OPZ)
 • Právní rámec plánování a financování sociálních služeb
 • Dopady pravidel veřejné podpory
 • Problematika Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a režim vyrovnávací platby
 • Systém vytváření sítí sociálních služeb

Termín: 24. listopadu 2016
Místo konání: Konferenční sál Residence ROSA, Střelničná 1680, Praha 8 – Kobylisy
Cena: 1 950 Kč včetně DPH

Program

 • 8.15 – 9.00 Registrace účastníků
 • 9.00 – 9.15 Zahájení a úvod do tématu
 • 9.15 – 10.30 Právní rámec plánování a financování sociálních služeb, dopady pravidel veřejné podpory
 • 10.30 – 10.45 Přestávka
 • 10.45 – 12.15 Pověření k poskytování služeb a režim vyrovnávací platby, sítě sociálních služeb
 • 12.15 – 13.00 Oběd
 • 13.00 – 14.30 Diskuse k aktuálním otázkám podpory v rámci Výzvy z programu OPZ (na seminář byli pozváni i zástupci MPSV, aby pomohli případně odpovědět některé dotazy účastníků)

Bližší informace zde.