MAS Podbrněnsko, spolek

Pracovní skupiny projektu MAP SO ORP Pohořelice II jsou sestaveny

6.12.2018 / 15:00 / Lukáš Hlavinka

Řídicí výboru projektu "Místní akční plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Pohořelice II" měl na svém prvním jednání konaném dne 6. listopadu 2018 mimo jiné za úkol ustanovit pracovní skupiny projektu a jmenovat jejich členy. Pracovní skupiny (PS) budou existovat čtyři, konkrétně půjde o:

  • PS pro financování,
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
  • PS pro rovné příležitosti.

Jejich členy jsou především aktivní členové Řídicího výboru a dále zástupci odborné veřejnosti (konkrétní složení PS naleznete zde). Skupiny se budou scházet čtyřikrát ročně. Jejich činnost budou koordinovat Mgr. Ondřej Veselý (vesely@podbrnensko.cz) a Helena Kloudová, DiS (kloudova@podbrnensko.cz). Na tyto členy realizačního týmu se tak můžete obracet se svými náměty a připomínkami.