MAS Podbrněnsko, spolek

Články k projektu

Stromořadí ovocných dřevin zpříjemní cestu po cyklostezce

 13.11.2018

Cyklostezku na okraji Přibic od pondělí 12. listopadu 2018 nově lemuje stromořadí složené z 30 kusů ovocných dřevin (třešně, švestky, moruše) a 5 lip srdčitých. V lokalitě nazývané Vinohrádky se do výsadby aktivně zapojili vedle pracovníků MAS Podbrněnsko také pracovníci obce, žáci základní školy a další dobrovolníci.

Výsadba byla hrazena z prostředků projektu "Klimatická zeleň". Byly použity tradiční a klimaticky odolné odrůdy třešní a rovněž méně známé moruše, které se do budoucna jeví jako velmi perspektivní rychle rostoucí dřevina. Navázala na dosavadní směřování obce v podpoře pozitivního přístupu místní komunity k zakládání zelené infrastruktury. Nové stromořadí zvýší přitažlivost lokality pro volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků obce využívajících přilehlou cyklostezku, jež je mimo jiné součástí frekventované cyklistické trasy Brno–Vídeň, a samozřejmě přispěje také ke zlepšení mikroklimatu.

Připravujeme druhý seminář o klimatické zeleni

 9.10.2018

Klimatická změna je v posledních letech často skloňované téma a po letošním horkém létě ještě více nabývá na aktuálnosti. Na 22. listopadu 2018 chystáme další ze série seminářů konaných v rámci projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastrukutry" (zkráceně "Klimatická zeleň"). Na seminář jsou zváni všichni zájemci o danou problematiku, ať už z řad odborné, tak i laické veřejnosti. Jeho cílem je šířit praktické informace k výsadbě zeleně vhodné pro náš region s ohledem na probíhající klimatické změny. 

Pozvánku s odkazem na registrační formulář naleznete zde.

Zveme na seminář "Klimatická zeleň"

 12.4.2018

MAS Podbrněnsko si vás dovoluje pozvat na pracovní seminář "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastrukutry", který se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2018 od 9:30 ve společenské místnosti bývalé radnice v Pohořelicích. Seminář, jehož garantem je Jihomoravský kraj, je určen široké odborné i laické veřejnosti a účast na něm je bezplatná. Jeho obsahem bude předání praktický informací k výsadbě zeleně vhodné pro dané území s ohledem na probíhající klimatické změny včetně praktické ukázky těchto výsadeb a nastínění možností financování zelené infrastruktury z krajských, národních a evropských dotačních titulů.

Pozvánku s odkazem na registrační formulář naleznete zde.