MAS Podbrněnsko, spolek

Moderní metody a formy vzdělávání a individualizace vzdělávání

1.9.2017 / 08:00 / Jan Oujeský

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pohořelice se 28. 8. 2017 uskutečnila Vzdělávací akce Moderní metody a formy vzdělávání a individualizace vzdělávání. Tato vzdělávací akce byla rozdělena na 2 bloky, kdy cílem dopoledního bloku bylo nabídnout trochu jiný, ale hodně užitečný a funkční pohled na role a funkce třídního učitele. Pohled na třídního učitele jako hybatele změn v třídních kolektivech a v celé škole. Školení zároveň ukázalo učitelům jak efektivně vést třídní kolektivy, zavádět požadované změny v klimatu třídy, zkvalitňovat výuku a v neposlední řadě vést i kvalitní a hlavně užitečnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Odpolední blok byl určen učitelům, kterým opravdu záleží na rozvoji a úspěchu „jejich“ dětí a žáků. Cílem bylo se zaměřit na hlavní otázky správného vedení dětí, optimálního zaměření na skutečně důležité a pro rozvoj dítěte zásadní oblasti. Nejnovější poznatky, výzkumy, ale i praktické a osvědčené zásady a řešení v koncentrované formě podané jednoduchým a užitečným způsobem.

Lektorem této vzdělávací akce byl Mgr. Miloslav Hubatka, odborný lektor působící v oblastech rozvoje potenciálu a nadání dětí, výchovné a vzdělávací systémy, moderní technologie ve vzdělávání a strategie, marketing a rozvoj škol, jehož předností je i mnohaletá zkušenost ze školství (na pozici pedagoga i vedoucího pracovníka školy).