MAS Podbrněnsko, spolek

Články k projektu

Cizinci ve školách - kde hledat pomoc?

 17.2.2021

Řešíte začlenění cizinců ve vaší škole? nezisková organizace META připravila pro tyto situace informační semináře a metodiku, která vám pomůže v těchto nových situacích. Na semináři se dozvíte, jak s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem v mateřských a základních školách pracovat a rovněž kde hledat další pomoc. Více již na našem Facebooku

Realizace projektů Šablony po dobu mimořádných opatření

 19.10.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovi aktualizovalo pravidla pro realizaci Zjednodušených projektů, tzv. Šablon, po dobu uzavření škol a dalších mimořádnýc opatření související s pandemií SARS-CoV-19.

Uzavření kanceláře od 26. do 28. 8. 2020

 21.8.2020

Z provozních důvodů bude Kancelář MAS Podbrněnsko v dnech 26. 8. až 28. 8. uzavřena. Jednotliví pracovníci ovšem budou dostupní na svých telefonech a emailech, tedy zaměstnanci Kanceláře MAS budou fungovat nadále - KONTAKT.

Velice se Vám omlouváme za případné komplikace.

Granty a podpora z programu Společně pro přírodu

 19.8.2020

Máte nápad, malý projekt či pořádáte zajímavou akci zaměřenou či s přínosem pro ochranu přírody, krajiny a klimatu a nemáte finanční zdroje? Zkuste Grant od Nadace Veronica...

Grantový program Škoda stromky

 27.7.2020

Cílem grantového programu  je vysadit „Za každý prodaný vůz jeden strom". Zaměření grantu je na zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi, rekultivace území, atd. Více...

Šablony II - termíny pro prodloužení realizace projektů

 7.5.2020

MŠMT vydalo inforamce, jaké budou maximální lhůty, o které bude možné prodloužit realizaci projektů Šablony II v souvislosti s mimořádnými opatřeními a nouzovým stavem v ČR. 

Vzdělávání doma s Univerzitou třetího věku MUNI

 15.4.2020

Lektoři a odborníci Masarykovy univerzity připravili online vzdělávání napříč různými oblastmi, které jsou průběžně aktualizovány. 

Šablony II - úprava výzvy

 8.4.2020

Řídicí orgán OP VVV upravil výzvu č. 063 - Šablony II v souvislosti s možností prodloužením realizace projektů z důvodů mimořádných opatření - COVID 19.

Vyhlášení výzev pro školy, sociální služby a neformální vzdělávání IROP

 6.4.2020

Vyhlášeny 3 nové výzvy na podporu základního a středního vzdělávání, sociální služeb a neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání, za více než 13 mil. Kč.

Podrobné informace k Šablonám III

 3.4.2020

Slíbené podrovné infomrace k výzvě č. 80 OP VVV - ŠABLONY III.