MAS Podbrněnsko, spolek

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE
PS pro financování
Ingrid Plísková MŠ Pohořelice účetní
Lenka Koubková ZŠ a MŠ Ivaň ředitelka
Hana Mlýnková MěÚ Pohořelice odbor školství
Lenka Jirchářová ZŠ a MŠ Pohořelice účetní 
Lenka Šalandová obec Crčovice místostarostka
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
Veronika Hellarová ZŠ a MŠ Vlasatice učitelka mateřská škola
Martina Minaříková Knihovna Pohořelice knihovnice
Martina Hrdličková ZŠ a MŠ Pohořelice učitelka
Alena Šťastná ZŠ a MŠ Ivaň učitelka
Veronika Subotová ZŠ a MŠ Ivaň učitelka
Gabriela Polzerová MŠ Pohořelice učitelka
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
Veronika Hellarová ZŠ a MŠ Vlasatice učitelka mateřská škola
Jiří Janíček ZŠ a MŠ Pohořelice učitel 
Jitka Benová ZŠ a MŠ Pohořelice učitelka
Eva Machálková ZŠ Loděnice výchovná poradkyně
Tomáš Perlovský   ICT
PS pro rovné příležitosti
Marcela Mikelová ZŠ a MŠ Vlasatice ředitelka 
Zdeňka Šichová ZUŠ Pohořelice zástupkyně ředitele
Romana Doležalová MŠ Pohořelice zástupkyně ředitele
Petra Kadlecová MŠ Pohořelice psycholožka
Monika Janičatová SVČ Pohořelice ředitelka SVČ
Dušan Hauser SVČ Pohořelice pedagog volného času, přírodověda