MAS Podbrněnsko, spolek

JMÉNO A PŘÍJMENÍ
ORGANIZACE
FUNKCE
PS pro financování
Ingrid Plísková
MŠ Pohořelice
účetní
Lenka Koubková
ZŠ a MŠ Ivaň
ředitelka
Hana Mlýnková
MěÚ Pohořelice
odbor školství
Lenka Jirchářová
ZŠ a MŠ Pohořelice
účetní 
Lenka Šalandová
obec Crčovice
místostarostka
PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
Veronika Hellarová
ZŠ a MŠ Vlasatice
učitelka mateřská škola
Martina Minaříková
Knihovna Pohořelice
knihovnice
Martina Hrdličková
ZŠ a MŠ Pohořelice
učitelka
Alena Šťastná
ZŠ a MŠ Ivaň
učitelka
Veronika Subotová
ZŠ a MŠ Ivaň
učitelka
Gabriela Polzerová (místní lídr)
MŠ Pohořelice
učitelka
Tomáš Perlovský
 
ICT
PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
Veronika Hellarová
ZŠ a MŠ Vlasatice
učitelka mateřská škola
Jiří Janíček
(místní lídr)
ZŠ a MŠ Pohořelice
učitel 
Jitka Benová
ZŠ a MŠ Pohořelice
učitelka
Eva Machálková
ZŠ Loděnice
výchovná poradkyně
Tomáš Perlovský
 
ICT
PS pro rovné příležitosti
Marcela Mikelová
ZŠ a MŠ Vlasatice
ředitelka 
Zdeňka Šichová
ZUŠ Pohořelice
zástupkyně ředitele
Romana Doležalová
MŠ Pohořelice
zástupkyně ředitele
Petra Kadlecová
MŠ Pohořelice
psycholožka
Monika Janičatová
SVČ Pohořelice
ředitelka SVČ
Dušan Hauser
SVČ Pohořelice
pedagog volného času, přírodověda

Zápisy z jednání PS pro financování

Zápisy z jednání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Zápisy z jednání PS pro rozvoj matematické gramotnosti

Zápisy z jednání PS pro rovné příležitosti