MAS Podbrněnsko, spolek

 
ORGANIZACE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Zástupce RT MAP
RT MAP
Mgr. Martin Braun
Vedení škol
MŠ Cvrčovice
Elena Danková
ZŠ a MŠ Ivaň
Mgr. Lenka Koubková
ZŠ a MŠ Loděnice
Mgr. Petr Machálek
MŠ Malešovice
Helena Kratochvílová
MŠ Pohořelice
Helena Kloudová, DiS.
ZŠ a MŠ Pohořelice
Mgr. Stanislav Polák, MBA
ZŠ a MŠ Přibice
Mgr. Marcela Mrkvicová
ZŠ a MŠ Vlasatice
Mgr. Marcela Mikelová
ZŠ a MŠ Vranovice
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.
ZŠ a MŠ Troskotovice
Mgr. Gabriela Vašíčková
Zřizovatelé škol
Obec Branišovice
Bc. Marek Sovka
Obec Cvrčovice
Mgr. Pavel Endlicher
Obec Ivaň
Ivana Macková
Obec Loděnice
Bc. Karel Kampas
Obec Malešovice
Ing. Zdeněk Pavlík
Město Pohořelice
Bc. Miroslav Novák, DiS.
Obec Přibice
Ing. Miroslav Effenberger, DiS.
Obec Vlasatice
Pavel Procházka
Obec Vranovice
Ing. Jan Helikar
Městys Troskotovice
Ing. Ivan Materna, MBA
Učitelé
MŠ Branišovice
Renata Kabelková
Základní umělecké školy
ZUŠ Pohořelice
Mgr. Hana Celnarová
Neformální vzdělávání
SVČ Pohořelice
Mgr. Monika Janičatová
Zástupce KAP
KAP JMK
Mgr. Martin Majcík
Rodiče
rodič Pohořelice
Ingrid Plísková
Obce, které nezřizují školu
Obec Odrovice
Jiří Vedral
Obec Pasohlávky
Martina Dominová, DiS.
Zástupce ORP
ORP Pohořelice
Ing. Hana Mlýnková
Zástupce DSO
DSO Čistá Jihlava
Ing. Josef Svoboda
Další členové
další člen
Mgr. Vít Hrabina

JEDNÁNÍ 24. 9. 2020

JEDNÁNÍ 23. 3. 2020

JEDNÁNÍ 28. 11. 2019

JEDNÁNÍ 28. 5. 2019

Jednání 6. 11. 2018

Statut a jednací řád řídicího výboru