MAS Podbrněnsko, spolek

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice je projektem Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s Městem Židlochovice. Cílem projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. Nejsou opomenuty ani další cílové skupiny, které jsou zapojeny do projektu, a bude nastaven systém evaluace a monitoringu.

Projekt bude realizován a jednotlivé dokumenty budou zpracovávány pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice, tedy pro obce Blučina, Bratčice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany a Židlochovic. 

V rámci projektu jsou vytvořeny 3 orgány, schéma a popis je patrný níže. Členové Pracovních skupin a Řídicí skupiny jsou především ze zástupců zadavatelů a zřizovatelů sociálních služeb, ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb a ze zástupců uživatelů sociálních služeb, případně z jejich rodinných příslušníků.  

Aktuální postřehy: 

(březen 2018)

  • Dne 6. 3. 2018 proběhlo Úvodní setkání projektu a vzdělávací akce - článek zde
  • Probíhají první jednání Pracovních skupin projektu.
  • Dochází k hodnocení současného Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2016-2019.

Více informací z průběhu realizace nalezenete v jednotlivých článcích projektu a z výstupů projektu, které jsou zveřejňovány na níže uvedených podstránkách.

 
Zdroj financování: Operační program Zaměstnantost
 
Název projektu: Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice
 
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562

Realizace projektu: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2020
 
Výše dotace: 2 261 718,75 Kč