MAS Podbrněnsko, spolek

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice je projektem Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s Městem Židlochovice. Cílem projektu je vytvořit kvalitní dokumenty, prohloubit a zefektivnit současný stav spolupráce klíčových aktérů, poskytnout rozvoj kvalifikace a kompetencí zainteresovaných subjektů podílejících se na procesu komunitního plánování, zajistit dostatečnou informovanost aktérům v sociálních službách i široké veřejnosti a nastavit efektivní koordinaci mezi obcemi a krajem. Nejsou opomenuty ani další cílové skupiny, které jsou zapojeny do projektu, a bude nastaven systém evaluace a monitoringu.

Projekt bude realizován a jednotlivé dokumenty budou zpracovávány pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice, tedy pro obce Blučina, Bratčice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Sytovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany a Židlochovic. 

Projekt bude realizován od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020. Na začátku realizace projektu budou zveřejněny další podrobnosti o projektu samotném. 


Zdroj financování: Operační program Zaměstnantost
 
Název projektu: Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice
 
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006562

Realizace projektu: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2020
 
Výše dotace: 2 261 718,75 Kč