MAS Podbrněnsko, spolek

             

Níže jsou archivovány Aktuální postřehy z hlavní stránky projektu. 

Říjen 2018

 • Je vyhodnocováno dotazníkové šetření pro představitele obcí, které probíhalo v září 2018.
 • Koordinační skupina pracuje na zajištění Vzdělávacích aktivit, příkladů dobré praxe a jednání pro podzim 2018.
 • Finalizace Akčního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019 a zasílání na finální připomínky členům orgánů.
 • Sestavování pracovní verze Analytické části dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023.

Září 2018

 • Probíhají jednání Pracovních skupin, kde je připomínkován Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019.
 • Probíhá dotazníkové šetření mezi představiteli obcí SO ORP Židlochovice.
 • Probíhá příprava a první verze dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023.
 • Koordinační skupina pracuje na zajištění Vzdělávacích aktivit, příkladů dobré praxe a jednání pro podzim 2018.
 • Jsou zveřejňovány články o projektu v místních zpravodajích zhruba 10 obcí.

Červenec a srpen 2018

 • Probíhá příprava a první verze dokumentu Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019.
 • Probíhá příprava a první verze dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023.
 • Koordinační skupina pracuje na zajištění Vzdělávacích aktivit, příkladů dobré praxe a jednání pro podzim 2018.
 • Jsou zveřejňovány články o projektu v místních zpravodajích zhruba 10 obcí.

Červen 2018

 • Probíhají další jednání a zasedání Pracovních skupin zaměřená na Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019. 
 • Probíhají spolupráce s obcemi na zveřejňování článků o projektu v místních Zpravodajích.
 • Koordinační skupina se připravuje na zpracování první veze Akčního plánu na rok 2019 a zajištění Vzdělávacích aktivit projektu.

Květen 2018

 • Dochází k vyhodnocování výstupů zasedání Pracovních skupin Realizačním týmem.
 • Jsou připravovány další jednání Pracovních skupin projektu. 
 • Koordinační skupina oslovuje obce regionu s možností zveřejnění článků o projektu v místních Zpravodajích.

Duben 2018

 • Došlo k ustavení Řídicí skupiny projektu, schválení Statusu a Jednacího řádu - více zde. 
 • Probíhají první jednání Pracovních skupin a Řídicí skupiny projektu projektu - více zde.
 • Dochází k vyhodnocování výstupů zasedání Pracovních skupin Realizačním týmem.

Březen 2018

 • Dne 6. 3. 2018 proběhlo Úvodní setkání projektu a vzdělávací akce - článek zde. 
 • Probíhají první jednání Pracovních skupin projektu.
 • Dochází k hodnocení současného Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2016-2019.

Únor 2018

 • Probíhají schůzky realizačního týmu, kde dochází k nastavování procesů projektu.
 • Jsou plánovány první schůzky orgánů projektu (pracovní skupiny a řídicí skupiny), které se uskuteční v průběhu března a dubna. 
 • Je chystána Úvodní vzdělávací akce a setkání všech členů orgánů projektu, které se uskuteční 6. 3. 2018.