MAS Podbrněnsko, spolek

             

Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023

20.11.2019 / 14:19 / Jan Oujeský

Připomínkování dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023...

Vážení návštěvníci webu MAS Podbrněnsko,

chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a zapojit do připomínkování dokumentu Komunitní plán sociálnách služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023. Komunitní plán sociálních služeb vzniká v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, na kterém se společně podílí Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, a Město Židlochovice. Jedná se o jeden z hlavních výstupů projektu.

Komunitní plán sociálních služeb je základní strategický a plánovací dokument území, který slouží pro kvalitní rozvoj území Správního obvodu obce s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb. Jedná se o komplexní dokument shrnující aktuální stav území ve spojitosti se sociálními službami, stanovuje problematické oblasti a potřeby území, které je nutné řešit. Zároveň tento strategický dokument stanovuje vizi budoucího stavu regionu a jednotlivé priority a aktivity, jejichž naplňováním má být tato vize dosažena.

Na Komunitním plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023 (dále také KPSS 2020-2023) se podílelo široké spektrum místních aktérů v oblasti sociálních služeb, včetně zástupců místních i regionálních poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociálních službách, pracovníků i zástupců zadavatelů a zástupců obcí a měst z území, zástupců uživatelů sociálních služeb i pečujících osob a dalších místních aktérů.

Pokud máte chuť si tento dokument prohlédnout, jeho pracovní verzi naleznete níže v tomto článku. Velice bychom ocenili Vaši zpětnou vazbu na dokument. Pokud tedy při čtení dokumentu naleznete nepřesnosti, chybně uvedené údaje či jiné další nedostatky, obraťtě se prosím na pracovníka Kanceláře MAS Podbrněnsko, Jana Oujeského (oujesky@podbrnensko.cz). 

Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Realizační tým projektu