MAS Podbrněnsko, spolek

             

Nízkoprahové centrum VATA Židlochovice

20.12.2018 / 10:00 / Jan Oujeský

Víte, že v rámci regionu SO ORP Židlochovice funguje centrum pro děti a mládež VATA, které funguje jako místo pro trávení volného času, ale které je schopné zachytit náznaky problémů dětí, případně tyto problematické situace řešit? 

V rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice bylo dne 19. 12. 2018 uskutečněna návštěva Nízkoprahového centra pro děti a mládež VATA v Židlochovicích. Tato návštěva byla určena především pro zadavatele sociálních služeb, tedy pro starosty SO ORP Židlochovice, případně další osoby. 

VATA funguje v Židlochovicích od února 2011 pod hlavičkou Oblastní Charitou Rajhrad. Jedná se o prostor pro mladé, ve kterém tráví volný čas účelně a přitom zábavně a podle svých představ – NCDM Vata. Jde o sociální službu pro uživatele ve věku 11 až 26 let. Centrum je určeno pro děti a mladé lidi, kteří neví jak trávit svůj volný čas, mají problémy ve škole, ať už se vztahy k učitelům nebo spolužákům, mají rodinné problémy, jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim najít si kamarády, mají partnerské problémy nebo nemohou najít práci. VATA je dostupná pro každého, kdo chce bez přihlášek a bez zbytečného administrování účelně vyplnit svůj čas mezi vrstevníky.  Vstup i odchod z klubu během otevíracích hodin zařízení je volný, není třeba chodit na čas jako do kroužku. Uživatelé mají možnost podílet se na vytváření programových aktivit klubu. Tím získávají sociální dovednosti a budují vazby na své vrstevníky. Program v klubu spoluvytvářejí, dotvářejí a korigují vyškolení odborníci na sociální a společenskou problematiku. Podmínkou využívání zařízení je pouze slušnost, ohleduplnost, dodržování dohodnutých pravidel a zábava bez alkoholu, cigaret a drog.

Cílem návštěvy centra bylo představit toto zařízení místním starostům, představit jim prostory i náplň a činnosti tohoto zařízení, které se věnuje práci s dětmi a mládeží nejen v samotných Židlochovicích, ale navštěvují ho děti a mládež i z okolních obcí. Pro některé starosty bylo například překvapením, že místo navštěvují i jejich obyvatelé, respektive děti a mládež. V rámci návštěvy proběhla i diskuze nad samotným centrem VATA, jeho potřebností a současným stavem možnostmi rozvoje a spolupráce.

Účastníci návštěvu pozitivně hodnotili, pro některé starosty bylo například překvapením, že místo navštěvují i jejich obyvatelé, respektive děti a mládež, jiní odcházeli s novými informacemi o zařízení (do té doby neměli povědomí o činnosti VATy). 

Pokud Vás zařízení zaujalo a chtěli byste zjistit více informací, navštivte webové stránky centra VATA.