MAS Podbrněnsko, spolek

             

Pracovní skupiny vytvářely Vizi komunitního plánu

2.10.2019 / 14:30 / Jan Oujeský

V průběhu září 2019 proběhlo další kolo zasedání Pracovních skupin projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice.

V průběhu září se postupně sešly všechny Pracovní skupiny projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Na těchto zasedáních se přítomní členové věnovaly především tvorbě vize komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023. Tedy stavu na konci roku 2023, které by v ideálním případě mělo býti dosaženo. V rámci všech pracovních skupin zaznívaly obdobné podmínky, které by měla vize obsahovat:

  • kvalitní a kapacitní sociální služby
  • podpůrné a doprovodné sociální služby
  • dostatečné financování sociálních služeb
  • spolupracující region a jednotlivách aktéři v oblasti sociálních služeb

Po sestavení vize bylo pro přítomné členy PS snazší tvořit návrhovou část dokumentu. Každý z nich věděl, jakému ideálnímu stavu je potřeba se přiblížit, jaké problémy jsou v regionu potřeba eliminovat, tudíž jaké zvolit priority, cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb, aby bylo vize dosaženo. Smyslem aktivity bylo vytvořit základní kostru návrhové části, která bude v následujícím měsíci vypracována do detailní podoby. 

Rovně na zasedání byl představen projekt Terénního týmu Brno venkov od organizace Práh jižní Morava, z.ú., jehož cílem bude Zachovat a rozšířit možnost podpořit lidi se závažným duševním onemocněním v řešení jejich nepříznivé situace na okrese Brno venkov, zejména poskytováním terénní formy sociální služby sociální rehabilitace. 

Více informací o jednotlivých zasedání Pracovních skupin projektu se dozvíte ze zápisů Pracovních skupin, případně další informace o samotném projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice zde