MAS Podbrněnsko, spolek

Schválen Komunitní plán sociálních služeb na SO ORP Židlochovice na období 2020-2023

20.12.2019 / 11:00 / Jan Oujeský

Rada města Židlochovice i Zastupitelstvo města Židlochovice schválilo nový Strategický dokument v oblasti sociálních služeb na období 2020-2023. Více informací v článku...

V rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice vznikl nový Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023. Komunitní plán sociálních služeb je základní strategický a plánovací dokument území, který slouží pro kvalitní rozvoj území Správního obvodu obce s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb. Jedná se o komplexní dokument shrnující aktuální stav území ve spojitosti se sociálními službami, stanovuje problematické oblasti a potřeby území, které je nutné řešit. Zároveň tento strategický dokument stanovuje vizi budoucího stavu regionu a jednotlivé priority a aktivity, jejichž naplňováním má být tato vize dosažena.

Na Komunitním plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023 (dále také KPSS 2020-2023) se podílelo široké spektrum místních aktérů v oblasti sociálních služeb, včetně zástupců místních i regionálních poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociálních službách, pracovníků i zástupců zadavatelů a zástupců obcí a měst z území, zástupců uživatelů sociálních služeb i pečujících osob a dalších místních aktérů.

Více informací o samotné projektu Plánování sociálních služeb ORP Židlochovice naleznete naleznete zde.