MAS Podbrněnsko, spolek

Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2019

9.11.2018 / 08:00 / Jan Oujeský

Řídicí skupina projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice na svém 2. zasedání Schválila Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019.

Dne 8. 11. 2018 proběhlo v pořadí již druhé zasedání Řídicí skupiny projektu. Zástupci poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů sociálních služeb byly informováni o realizaci projektu, práci jednotlivých Pracovních skupin a o Monitorovací zprávě, kterou je poskytovatel dotace (Operační program Zaměstnanost / Ministerstvo práce a sociálních věcí) pravidelně 1x za půl roku informován o realizaci projektu. Hlavním bodem programu byl Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019, kdy členové ŘS s tímto dokumentem byli seznámeni, s přípravou a průběhem tvorby. Členové nakonec tento dokument usnesením schválili. 

Akční plán je základní prováděcí dokument Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2016 – 2019. Konkrétně, seznam aktivit a činností na rok 2019, které naplňují jednotlivá opatření KPSS 2016-2019, která následně plní priority totožného dokumentu a díky tomu je plněna Vize rozvoje sociálních služeb KPSS 2016-2019.

Dále pak byli členové seznámeni s Pracovní verzí Analytické části chystaného Komunitního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020 - 2023 a proběhla diskuze k Dotazníkovému šetření pro představitele obcí 2018 a Problematice sociálních služeb v regionu. 

Více informací o Zasedání se dozvíte ze Zápisu zasedání a jeho příloh, které naleznete zde

Více informací o Ačním plánu a samotný dokument naleznete zde