MAS Podbrněnsko, spolek

             

Schválení Akčního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2019

4.12.2018 / 08:30 / Jan Oujeský

Zajímají Vás konrétní aktivity v sociálních služebách v regionu SO ORP Židlochovice v roce 2019? Nahlédněte do Akčního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019, který bych schválen.

Akční plán  představuje jednoletý prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2016 – 2019. Tento akční plán je tvořen z důvodu pružné reakce na potřebné změny v oblasti sociálních služeb v regionu a zároveň pro stanovení konkrétních dílčích cílů pro realizaci jednotlivých strategických záměrů a opatření KPSS 2016 – 2019 a z nich vyplývajících úkolů. Akční plán stanovuje přednosti priorit a opatření a plán realizace úkolů, včetně předpokládaných termínů realizace či odpovědnosti. S ohledem na principy komunitního plánování v oblasti sociálních služeb Akční plán definuje rozvojovou strategii sociálních služeb v regionu na rok 2019 s ohledem na Komunitní plán sociálních služeb v SO ORP Židlochovice na období  2016 – 2019.

Akční plán sociálních služeb vznikal v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Na zasedání jednotlivých orgánů projektu byl tento dokument zpracováván a diskutován již od počátku realizace projektu. Rovněž proběhlo několik kol připomínkování dokumentu, do kterého byli kromě členů zapojeny i veškeré obce z regionu a veřejnost. Na zasedání Řídicí skupiny (nejvyšší orgán projektu) 8. 11. 2018 bylo dokument schválen. Následně byl Akční plán na rok 2019 předložen Radě města Židlochovice (23. 11. 2018), která ho rovněž schválila a postoupila na zasedání Zastupitelstva města Židlochovice (3. 12. 2018), kde rovněž došlo ke schválení dokumentu. 

Samotný Akční plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice je zveřejněn níže, více informací o zasedání jednotlivých Pracovních skupin naleznete zde, zasedání Řídicí skupiny naleznete zde, přpadně zde naleznete více informací o celém projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice.