MAS Podbrněnsko, spolek

             

Setkávání v rámci sociálních služeb

1.3.2019 / 10:00 / Jan Oujeský

Zasedání Pracovních skupin projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice.

V průběhu měsíce února se konalo další kolo zasedání jednotlivých orgánů projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, konkkrétně všech Pracovních skupin.

Tématem těchto setkání bylo primárně šetření mezi poskytovateli sociálních služeb v rámci regionu. Jednalo se především o připomíkování a věcnou kritiku pracovní verze tohoto šetření. Na základně těchto zasedání vznikla finální podpoba dotazníkového šetření, které ještě bylo znovu připomínkováno a zpracováno Realizačním týmem projektu. 

V rámci tohoto zasedání probíhala diskuze o dalších šetřeních, která budou brzy následovat. Jednalo se o témata spojená se šetřením mezi zadavateli sociálních služeb v regionu a širší veřejností a uživateli. Dále probíhala na zasedání příprava Burzy sociálních služeb, diskuze k chystanému přehledu poskytovatelů sociálních služeb, tzv. Brožura, a další témata. 

Více informací o jednotlivých zasedání Pracovních skupin projektu se dozvíte ze zápisů Pracovních skupin, případně další informace o samotném projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice zde