MAS Podbrněnsko, spolek

             

Úvodní setkání projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice

8.3.2018 / 12:30 / Jan Oujeský

V projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice se dne 6. 3. 2018 uskutečnilo Úvodní setkání členů orgánů projektu (Pracovní skupiny a Řídicí orgány). Smyslem celého setkání bylo poskytnout základní informace všem členům v oblastech, které se týkají realizace projektu, aby bylo docíleno efektivní a kvalitní práce v rámci realizace projektu. Všichni přítomní byli seznámeni  s projektem a jeho realizací a s výstupy projektu. Důležitou součástí setkání bylo poskytnou prostor členům se vzájemně poznat a sdílet své zkušenosti v oblasti sociálních služeb.

V rámci tohoto setkání probhěla i vzdělávací aktivita zaměřena na sociální služby a komunitní plánování. Přítomní členové orgánů projektu byly seznámeni se základními informace z oblasti sociálních služeb, jak se komunitně plánuje a jak celý systém funguje, jaké jsou skupiny účastnící se sociálního plánování a sociálních služeb a sociální práce. Rovněž bylo představeno dělení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních služnách, a dle toho, jaké služby se v regionu nacházejí a které jsou nyní poptávány, avšak nabídka nyní neodpovídá.