MAS Podbrněnsko, spolek

             

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb

8.3.2019 / 10:30 / Jan Oujeský

Aktéři v oblasti sociálních služeb v SO ORP Židlochovice se v rámci projektu vzdělávají!

V rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice probíhají vzdělávací aktivity pro místní aktéry v oblasti sociálních služeb. V průběhu měsíce února a března proběhly celkem 3 vzdělávací aktivity:

1. Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb - 19. 2. 2019 - Cílem vzdělávacího programu bylo seznámit účastníky se zdravotními riziky a řešením nenadálých zdravotních situací u klientů a uživatelů sociálních služeb tak, aby byla zajištěna kvalitní a dostatečná první pomoc do příjezdu záchranné služby. Rovněž bylo cílem pracovníky v sociálních službách upozornit na rizika spojená s častými nemocemi klientů, jejich projevy a prevence zhoršení zdravotního stavu pacientů. Účastníci absolvovali i praktickou ukázku na nácvik například resusitace, ukázka pomůcek a přístrojů pro poskytnutí první pomoci (například AED, ambuvaky a jiné pomůcky pro podporu dýchání) a nácvik/zkouška úlevových a léčebných metod podle jednotlivých postižení apod.

  1. 2. Workshop Jak komunitně plánovat? - 27. 2. 2019 - Cílem workshopu bylo účastníky (členy orgánů projektu) seznámit se základními principy a zásadami komunitního plánování. Workshop byl pojímán veskrze prakticky, tedy znalosti a dovednosti účastníků byly ověřeny na základě praktických cvičení a modelových situací. Rovněž bylo cílem workshopu se více zaměřit na oblast šetření a rozhovorů, které v rámci projektu v blízké době následovalo.  

3. Úvod do problematiky opatrovnictví osob s omezenou svéprávností - 8. 3. 2019 - Cílem vzdělávacího programu byl účastník, který získá přehled v řešení opatrovnických otázek s praktickým dopadem do jeho zaměstnání (představitelé obcí). Účastník získal díky praktickým příkladům a zjednodušenému výkladu právních pojmů přehled o právní otázce opatrovnictví a zastupování jako celku a díky tomu je schopen aplikovat získané vědomosti na konkrétní příklady ve své praxi. V průběhu celého semináře probíhala diskuze a řešení konkrétních situací jednotlivých účastníků.

Dle zpětné vazby od zúčastněných se jednalo o kvalitní semináře a worshopy.

Více informací o projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice naleznete zde.