MAS Podbrněnsko, spolek

             

Zasedání orgánu projektu Plánování sociálních služeb

18.4.2018 / 11:00 / Jan Oujeský

V průběhu března a dubna 2018 se uskutečnila zasedání jednotlivých orgánů projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Jednalo se o první zasedání těchto orgánů, tudíž velká část programu byla věnována seznámení se s projektem, respektive s rolí orgánů v projektu, činností a náplní skupin, harmonogramu setkání a předběžná témata, kterým se v orgánech budou členové věnovat apod. Rovněž Pracovní skupiny začali hodnotit současný Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice na roky 2016 - 2019 a začala tvorba Akčního plánu sociálních služeb pro ORP Židlochovice na rok 2019. 

Řídicí skupina na svém prvním zasedání byla ustanovena a došlo ke schválení Jednacího řádu, zároveň skupina řešila současné problémy regionu a témata, na které by se v rámci projednávání Komunitního plánu sociálních služeb nemělo zapomenout. Rovněž proběhla první diskuze o podobě a metodách pro ověření informací Analytické části a doplnění o kvalitativní metody Analýzy. 

Více se o jednotlivých setkání dozvíte ze zápisů Pracovních skupin a ze zápisu Řídicí skupiny, případně další informace o projektu samotném naleznete zde.