MAS Podbrněnsko, spolek

Zasedání orgánů projektu před prázdninami

24.6.2019 / 16:00 / Jan Oujeský

Práce v orgánech projektu neustává ani před blížícími se prázdninami...

             

V průběhu května a června se několikrát sešly orgány projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, jejichž smyslem bylo pokračovat na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023. 

V květnu 2019 (14. 5., 21. 5.a 23. 5.) se postupně sešly jednotlivé Pracovní skupiny projektu (Sociální poradenství, Služby sociální péče a Služby sociální prevence). Na těchto zasedáních byla řešena témata Cílových skupin Komunitního plánu sociálních služeb, jejich nastavení, kvantifikace a popis s ohledem na výsledky analýzy a s ohledem na aktuální stav regionu. Rovněž proběhla tvorba tzv. SWOT analýzy dokumentu - v rámci SWOT analýzy je vytvořen souhrn základních principů, problémů, poznatků z předcházejících kapitol; slouží například i pro výchozí shrnutí pro nastavení návrhové části dokumentu. Rovněž byli členové seznámeni s výsledky Populační prognózy obyvatel regionu SO ORP Židlochovice na roky 2017 - 2022. 

Dne 13. 6. 2019 se uskutečnilo společné zasedání všech orgánů projektu společně se zástupci Jihomoravského kraje (vedoucí oddělení sociálních služeb JUDr. Libuše Holasová, krajská koordinátorka komunitního plánování Mgr. Eva Malušková). Smyslem společného setkání bylo členy orgánů seznámit se záměry a vizemi Jihomoravského kraje v oblasti sociálních služeb na následující roky, včetně základních informací o regionálních kartách sociálních služeb a povolenému rozvoji sociálních služeb. Rovněž byly představeny výsledky Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji, a to konkrétně za území SO ORP Židlochovice s porovnáním s ostatními celky Jihomoravského kraje. Rovněž ze strany Jihomoravského kraje bylo společné setkání pozitivně vnímáno, zástupci získali aktuální informace o postupu komunitního plánovíní a tvorby dokumentu apod. 

I Řídicí skupina projektu měla v průběhu června (18. 6.) své zasedání. Během zasedání byli přítomní členové seznámeni s dosavadním průběhem realizace projektu a prací pracovních skupin, a to od posledního jednání PS. Řídicí skupině byly představeny výsledky dotazníkového šetření mezi poskytovateli, které probíhalo na jaře, byli informováni o úspěchu Burzy sociálních služeb, seznámeni s Populační prognózou obyvatel regionu SO ORP Židlochovice na roky 2017 - 2022 a dosavadní prací na tvorbě dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2020-2023.

Více informací o jednotlivých zasedání Pracovních skupin projektu se dozvíte ze zápisů Pracovních skupin, informace o zasedání Řídicí skupiny projektu se dozvíte ze zápisů Řídicí skupiny, případně další informace o samotném projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice zde