MAS Podbrněnsko, spolek

             

Zasedání Řídicí skupiny a schválení Komunitního plánu

3.12.2019 / 10:00 / Jan Oujeský

Řídicí skupina projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice schválila na svém zasedání 28. 11. 2019 dokument Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice. 

Na konci listopadu (28. 11. 2019) proběhlo zasedání Řídicí skupiny projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Hlavním bodem programu zasední bylo komplexní seznámení s dokumentem Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023, který byl rovněž na tomto zasedání schválen. Komunitní plán sociálních služeb je základní strategický a plánovací dokument území, který slouží pro kvalitní rozvoj území Správního obvodu obce s rozšířenou působností v oblasti sociálních služeb. Jedná se o komplexní dokument shrnující aktuální stav území ve spojitosti se sociálními službami, stanovuje problematické oblasti a potřeby území, které je nutné řešit. Zároveň tento strategický dokument stanovuje vizi budoucího stavu regionu a jednotlivé priority a aktivity, jejichž naplňováním má být tato vize dosažena. Tento dokument bude předložen v prosinci 2019 Radě města Židlochovice i Zastupitelstvu města Židlochovice.

Dalšími body programu bylo seznámení členů projektu s postupem v realizaci projektu (od posledního zasedání Řídicí skupiny 18. 6. 2019), nadcházející činnosti a aktivity do ukončení projektu do 31. 1. 2020, diskuze o budoucí podobě procesu komunitního plánování sociálních služeb v území a další. 

Více informací o zasedání Řídicí skupiny naleznete zde, více informací dokumentu Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020-2023 naleznete zde a více informací o samotném projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice naleznete zde.