MAS Podbrněnsko, spolek

PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2019 JmK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2019 realizuje projekt v dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2019 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko částečně zabezpečí běžné režijní výdaje kanceláře MAS (především nájem kanceláře, účetní a auditní služby).


Celkové výdaje projektu: 200 850 Kč
 
Výše dotace: 100 000 Kč
 
Doba realizace projektu: 2019
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2019