MAS Podbrněnsko, spolek

PODPORA PROVOZU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2018 JmK

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, v roce 2018 realizuje projekt v dotačního programu Jihomoravského kraje Program rozvoje venkova JmK pro rok 2018 v rámci dotačního titulu Podpora provozu místních akčních skupin. Díky této dotaci MAS Podbrněnsko částečně zabezpečí běžné režijní výdaje kanceláře MAS (nájem kanceláře, telefonní služby i licenční poplatky za účetní SW) a částečně zabezpečí úhradu mzdových výdajů pracovníků kanceláře.


Celkové výdaje projektu: 210 400 Kč
 
Výše dotace: 100 000 Kč
 
Doba realizace projektu: 2018
 
Dotační zdroj: rozpočet JMK na rok 2018