MAS Podbrněnsko, spolek

Strategický rámec MAP ORP Pohořelice

15.11.2016 / 12:00 / Jan Oujeský

Na druhém zasedání Řídícího výboru MAP ORP Pohořelice, které se konalo 8. 11. 2016, byl schválen Strategický rámec priorit MAP do roku 2023. Jedná se o strategický rozvojový dokument vzdělávání v regionu, jehož záměrem je nalezení shody na dlouhodobé / střednědobé vizi do roku 2023 pro rozvoj v oblasti předškolního, základního a zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Strategický rámec slouží jako referenční rámec akčnímu plánu a aktivitám a jeho úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti. 

Bližší informace o Strategickém rámci a jeho jednotlivých částech naleznete zde.