MAS Podbrněnsko, spolek

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRNĚNSKO 2021-2027

Místní akční skupina jako organizace pomáhající rozvoji regionu 35 obcí jižně od Brna tvoří v současné době sou novou strategii. Tato "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027(SCLLD 21+)", jak se dokument oficiálně jmenuje, je hlavním dokumentem, podle kterého se určují potřeby našeho regionu a je nástrojem pro podporu rozvoje území a rozdělování financí pro území MAS v daném programovém období EU. Při tvorbě takové strategie se nezapomíná na občany, kteří u nás žijí, místní firmy a podnikatele a stejně tak spolupracujeme i s obcemi a místními školami. Uplatňujeme tedy princip komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Zpracování SCLLD MAS Podbrněnsko vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech našich nadřízených orgánů, českých ministerstev. 

V současné chvíli MAS pracuje na tomto strategickém dokumentu, nicméně již teď je zřejmá územní působnost MAS Podbrněnsko na období 2021-2027. Oproti předcházejícímu období došlo k drobný změnám, kdy obec Kupařovice a Nemčičky již území působnost MAS Podbrněnsko nedaly, a naopak nově jsou součástí MAS Podbrněnsko obce Měnín a Pasohlávky. Kompletní územní působnost MAS je patrná níže na mapě. 

Kromě toho v současnosti probíhá dotazníkové šetření, které nám pomůže se zmapováním aktuální situace a potřeb v regionu a následně k zformulování strategie. Pro ty z Vás, kteří již do budoucna uvažují o využití dotací na svou činnost, je také připravený formulář ke sběru projektových záměrů. Dotazníky můžete vyplňovat od 22.3.2021 do 30.4.2021.

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST

DOTAZNÍK PRO OBCE

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ (v případě jednoho projektového záměru)

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ (v případě více projektových záměrů)

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníků. V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit.