MAS Podbrněnsko, spolek

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRNĚNSKO 2021-2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027(SCLLD 21+) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Zpracování SCLLD MAS Podbrněnsko vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech. 

V současné chvíli MAS pracuje na tomto dokumentu, nicméně již teď je zřejmá územní působnost MAS Podbrněnsko na období 2021-2027. Oproti předcházejícímu období došlo k drovný změnám, kdy obec Kupařovice a Nemčičky již území působnost MAS Podbrněnsko nedaly, a naopak nově jsou součástí MAS Podbrněnsko obce Měnín a Pasohlávky. Kompletní územní působnost MAS je patrná níže na mapě.