MAS Podbrněnsko, spolek

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRNĚNSKO 2021-2027

Místní akční skupina jako organizace pomáhající rozvoji regionu 35 obcí jižně od Brna tvoří v současné době sou novou strategii. Tato "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027(SCLLD 21+)", jak se dokument oficiálně jmenuje, je hlavním dokumentem, podle kterého se určují potřeby našeho regionu a je nástrojem pro podporu rozvoje území a rozdělování financí pro území MAS v daném programovém období EU. Při tvorbě takové strategie se nezapomíná na občany, kteří u nás žijí, místní firmy a podnikatele a stejně tak spolupracujeme i s obcemi a místními školami. Uplatňujeme tedy princip komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Zpracování SCLLD MAS Podbrněnsko vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech našich nadřízených orgánů, českých ministerstev. 

V současné chvíli MAS pracuje na tomto strategickém dokumentu, nicméně již teď je zřejmá územní působnost MAS Podbrněnsko na období 2021-2027. Oproti předcházejícímu období došlo k drobný změnám, kdy obec Kupařovice a Nemčičky již území působnost MAS Podbrněnsko nedaly, a naopak nově jsou součástí MAS Podbrněnsko obce Měnín a Pasohlávky. Kompletní územní působnost MAS je patrná níže na mapě. 

Pro ty z Vás, kteří již do budoucna uvažují o využití dotací na svou činnost, je také připravený formulář ke sběru projektových záměrů. 

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ (v případě jednoho projektového záměru)

SBĚR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ (v případě více projektových záměrů)

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit.