MAS Podbrněnsko, spolek

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje mas podbrněnsko 2021-2027

Na této stránce jsou zveřejněny všechny verze dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2021-2027

Aktuálně platná verze:

  • vERZE 1 - SCHVÁLENA vÝKONOU RADOU DNE 26.8.2021


​Starší verze strategie: