MAS Podbrněnsko, spolek

STANDARDIZACE MAS PODBRNĚNSKO

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby mohla v následujícím programovém období 2021-2027 implementovat svou strategii. Jedná se o zaručení standardů kvality a správné nastavení procesů fungování orgánů MAS.

Cílem Výzvy pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2021 až 2027 je nastavení standardů pro MAS na programové období 2021-2027. Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS v příštím programovém období čerpat finanční prostředky. Tato problematika bude řešena vždy v konkrétním programovém dokumentu - akčních plánech. Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností ze současného programového období a v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.

V rámci standardizace se rovněž všechny obce v územní působnosti MAS musely vyjádřit, zda udělí souhlas s územní působností i na nové období 2021+. Stalo se tak u všech obcí, kromě obcí Kupařovice a Němčičky. Naproti tomu ale do MAS přibyly obce Pasohlávky a Měnín, jak je vidět na přiložené mapě.

Potvrzení o splnění standardů je obsaženo v přiloženém dokumentu zde.