MAS Podbrněnsko, spolek

oblasti rozvoje mas podbrněnsko 2016-2023

1) ŠKOLA – DÍTĚ – RODINA & VOLNÝ ČAS

  • CÍL: Vytvořit prostředí přátelské rodinám
  • TÉMATA: podpora školství, prorodinná opatření umožňující sladění rodinného a profesního života, kvalitní trávení volného času,...

2) PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSt

  • ​​CÍL: Snížení nezaměstnanosti a podpora konkurenceschopnosti místních podnikatelů
  • TÉMATA: investice do majetku podnikatelů, vzdělávání, reklama, …

3) VENKOV, KDE SE DOBŘE ŽIJE

  • CÍL: Zvýšit kvalitu života na venkově s ohledem na zachování místních tradic
  • TÉMATA: podpora sociálních služeb, aktivity vedoucích k udržení tradic a posílení místní identity, poskytování informačního servisu, ...

4) INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  • CÍL: Dobudování technické a dopravní infrastruktury s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a stav životního prostředí
  • TÉMATA: bezpečná a bezbariérová doprava, cyklodoprava, dostavba technické infrastruktury, sběr odpadu, snížení sucha a eroze, ...

PROJEKTOVÝ ZÁSOBNÍK MAS KE STAŽENÍ (verze k 10.11.2015)