MAS Podbrněnsko, spolek

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS PODBRNĚNSKO 2021-2027Místní akční skupina jako organizace pomáhající rozvoji regionu 35 obcí jižně od Brna vytvořila svou novou strategii. Tato "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027 (SCLLD 21+)", jak se dokument oficiálně jmenuje, je hlavním dokumentem, podle kterého se určují problémy a potřeby našeho regionu a následně tato strategie určuje priority, kterým se má MAS věnovat. Strategie je nástrojem pro podporu rozvoje území a rozdělování financí pro území MAS v daném programovém období EU. Při tvorbě takové strategie se nezapomíná na občany, kteří u nás žijí, místní firmy a podnikatele a stejně tak spolupracujeme i s obcemi a místními školami. Uplatňujeme tedy princip komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a metody LEADER. Zpracování SCLLD MAS Podbrněnsko vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech našich nadřízených orgánů, českých ministerstev. 

V současné chvíli MAS zpracovala první, takzvanou koncepční, část tohoto strategického dokumentu. Ačkoliv druhá část, akční plány, které jsou již navázány na konkrétní operační programy je ještě před námi, tak již teď je zřejmá územní působnost MAS Podbrněnsko na období 2021-2027. Oproti předcházejícímu období došlo k drobným změnám, kdy obec Kupařovice a Nemčičky již území působnost MAS Podbrněnsko neudělily, a naopak nově jsou součástí MAS Podbrněnsko obce Měnín a Pasohlávky. Kompletní územní působnost MAS je patrná níže na mapě. 

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit.