MAS Podbrněnsko, spolek

Stromořadí ovocných dřevin zpříjemní cestu po cyklostezce

13.11.2018 / 11:00 / Lukáš Hlavinka

Cyklostezku na okraji Přibic od pondělí 12. listopadu 2018 nově lemuje stromořadí složené z 30 kusů ovocných dřevin (třešně, švestky, moruše) a 5 lip srdčitých. V lokalitě nazývané Vinohrádky se do výsadby aktivně zapojili vedle pracovníků MAS Podbrněnsko také pracovníci obce, žáci základní školy a další dobrovolníci.

Výsadba byla hrazena z prostředků projektu "Klimatická zeleň". Byly použity tradiční a klimaticky odolné odrůdy třešní a rovněž méně známé moruše, které se do budoucna jeví jako velmi perspektivní rychle rostoucí dřevina. Navázala na dosavadní směřování obce v podpoře pozitivního přístupu místní komunity k zakládání zelené infrastruktury. Nové stromořadí zvýší přitažlivost lokality pro volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků obce využívajících přilehlou cyklostezku, jež je mimo jiné součástí frekventované cyklistické trasy Brno–Vídeň, a samozřejmě přispěje také ke zlepšení mikroklimatu.