MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlášení tréninkové výzvy MAS Podbrněnsko

10.3.2014 / 13:17 / Zdeněk Štursa

MAS Podbrněnsko dne 10. 3. 2014 vyhlašuje dotační výzvu s cílem podpořit akce pro veřejnost realizované na území MAS Podbrněnska. Žádosti o dotaci je možné předkládat do 31. 3. 2014 u poskytovatele dotace. Výše podpory je stanovena od 2.000 Kč do 8.000 Kč na jednotlivé akce realizované v termínu od 22. 4. do 16. 6. 2014. Žadatel o dotaci vyplní žádost a přiloží požadované přílohy. Informace o poskytnutí dotace bude zveřejněna dne 11. 4. 2014. Bližší informace naleznete v dané výzvě. V případě nejasností nás prosím kontaktujte, email info@podbrnensko.cz

Přílohy: